Mejl till Miljöminister Andreas Carlgren

Män i Vadare har ställt sig mycket kritiska till hur mycket eller snarare lite miljöminister Andreas Carlgren lägger i energi på vattenkraften och skövlingen av våra fria älvar. Vi är övertygade om att om Vattenfall fick härska fritt skulle var enda älv vara utbyggd. Nedan följer ett direkt meja till miljöminister Andreas Carlgren samt hans svar, som inte vi anser vara tillräckligt bra utan visar snarare att kunskapen inom regeringen och hos beslutsfattarna är mycket bristfällig.
Bilden är på en vacker del av en oreglerad älv i Härjedalen.
Mejl till Miljöminister Andreas Carlgren. Meddelande: Det ligger inom all rimlighet att förväntas sig att du som miljöminister inte bara beslutar att saker skall ske utan även ser till att de sker. Eftersom inte kraftbolagen själva tar ansvar och initiativ till åtgärder på problem skapade av dem själva så hamnar problemet på dig som ytterst ansvarig politiker. Tilldöm alla kraftbolag extremt höga böter för varje dag som går utan att de görs åtgärder som tillgodoser en funktionell natur efter ingrepp som är större än det går att förklara i ord utan måste ses med egna ögon. Efter att ha tillbringat senaste veckan i Härjedalen och Jämtland med flugfiske 10 timmar om dagen och upplevt hur hårt vattenflöden påverkar fisket och naturen i övrigt. Vattnet höjs och sänks i så stora nivåskillnader att hela naturen runt exempelvis Ljusnan påverkas. Växtlighet, smådjur som gnagare, ormar, fåglar och givetvis alla micro organismer som lever runt åarna och älvarna. När vi pratar fisket så är det uppenbart hur svårt det är för fisken att öka sin tillväxt och mängd och man märker tydligt hur mängden fisk minskar år från år. Jag tror problemet med er politiker är att ni inte själva lever i den verklighet ni skall försvara eller utveckla vilket gör att i ditt fall är det något som händer utsoknes samt där statens intäkter är så stora att från kraftbolagen att det är lätt och försvarbart att blunda för faktum. Mitt råd till dig är att ta dig tid att ihop med Fiskejournalens Martin Falklind eller Mitt Fiskes William Moberg-Faulds åka på en stor rundresa i Sverige och se resultatet av kraftverken påverkan i miljön och hur älvar pendlar mellan att vara nästan uttorkade till översvämmade. Du kan gissa hur fisk och andra djur påverkas av detta. Jag förväntar mig att du fortsätter ditt jobb och ser till att gå till historien som den politiker som påverkat naturen mest av alla. 
Mvh Peter.

Bilden ovan. Vattenfall going mad. Fritt släpp på vattenflödet i Ljusnan och Svegsdammen, mycket klirr i kassan.
Nedan följer svaret från Miljöminister Andreas Carlgren.
REGERINGSKANSLIET 
Miljödepartementet 

Miljöministern 

M2010/3739/A/Br 

Hej! 

Tack för ditt e-brev om fiskvandringsvägar. 

Idag finns ett krav på att kraftbolagen efter domstolsprövning ska bekosta åtgärder för att kompensera skador vid bland annat vattenkraftsutbyggnad upp till en viss gräns när så är befogat. Åtgärder för att kompensera skador har utförts under lång tid och successivt anpassats till ökad kunskap och förbättrade metoder. Uts ättning av odlad fisk har successivt ersatts av miljöförbättrande åtgärder och vandringsvägar för fisk och andra djur. 

Jag tycker inte att arbetet går tillräckligt snabbt och jag gav Miljöprocessutredningen i uppdrag att se över regelverket. Betänkandet föreslog inte några mer övergripande förslag till regelverksförändringar. 

Betänkandet innehåller dock förslag som kan leda till att nya fiskvandringsvägar lokaliseras och att prioriteringar kan göras om var de gör mest nytta. Förslagen bedöms som otillräckliga för det behov som föreligger och regeringen har inom Miljödepartementet påbörjat ett arbete med syfte att konkretisera förslagen från Miljöprocessutredningen. 

Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning på problemet men också att ta fram förslag på åtgärder som förbättrar situationen direkt. Därför har regeringen anslagit medel bland annat till stöd till pilotprojekt för att inom ramen för befintlig lagstiftning finna vägar att påskynda processen. 

Regeringen har starkt betonat att förvaltningen av fisket bör bedrivas genom ökad samverkan mellan intressenter. I detta sammanhang kan nämnas att regeringen i havspropositionen gav Fiskeriverket i uppdrag att i samverkan med berörd vattenmyndighet i vissa utvalda områden utreda förutsättningarna för att utveckla en samrådsprocess – en konsultativ modell - i områden som kan utvecklas till nationella pilotprojekt för en ekosystembaserad fiskevård. 

Med vänlig hälsning 

Andreas Carlgren.
Nedan visar en bild på hur vi i Män I Vadare vill se naturen.

Goa Bilder för goa människor

Vår hemma tjärn när den är som vackrast.
En munsbit ligger och lockar Regnbågen med stressade vingslag.
2 min senare vare den historia.
Nyfångad
Det bidde ett par till, middagen räddad hos P.Harren och C.Öringen.
Nu skall det förberedas inför middag, ugns grillad Regnbåge är mums.
Hej! Jag heter Reine Båge.
Framgångs jigg flugor som lockar Bågar till grymma hugg. Tips från mig till dig.
Dessa är super lätta att själva tillverka.
Fotokonst
Fräck lek med färg och svart/vit. OBS det är gäddan som är i färg!!  Ifall någon tveksam.
Ännu en färglek. Det är Claes till höger.
Han till vänster sa aldrig sitt namn innan han åkte ner i matpåsen.
En vacker öring fick lite luft innan han sam tillbaka.

RSS 2.0